12_014_TWU

Uitgaande van een ontwerpvraag van de gemeente Tielt-Winge werd een toren ontworpen om de omgeving, met noord als preferentiële richting, vanop het hoogste punt van de gemeente te kunnen bekijken.

Minstens zo belangrijk is de zichtbaarheid van de toren zelf. Op een aantal plaatsen zal de nieuwe toren uitermate zichtbaar zijn vanaf de N2, Leuven-Diest. Gewild of niet zal de toren een grote exposure hebben, een aanwezig landmark zijn.

We kozen voor een geprononceerde, expliciete en strakke vormgeving die contrasteert met de alom omringede natuurlijke elementen. De toren gaat als entiteit een dialoog aan met de omgeving en plaatst zich in juxtapositie t.o.v. de omgeving.

Door zijn strakheid en zijn opmerkelijk structureel concept daagt hij uit en noopt tot vragen, nieuwsgierigheid en uitnodiging.

  • Architectuur
  • Structureel ontwerp